Menú
CA

Joventut

Participació juvenil

La realitat actual posa de manifest la necessitat de que les iniciatives i moviments socials i educatius desenvolupades pels joves tinguin una repercussió en la nostra societat. 

Des del nostre departament es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals.

Coordinació municipal

El Consell de Mallorca té competències en matèria de joventut i lleure pel que fa a la coordinació municipal. Aquestes competències inclouen els casals de joventut, els serveis de dinamització i el pla de joventut.

En aquesta secció podeu consultar tots els detalls.

Lleure educatiu

L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci. 

Educa en valors a la infància i joventut, constituint un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local manté el seu compromís amb els municipis de Mallorca en els pressupostos de 2022

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local manté el seu compromís amb els municipis de Mallorca en els pressupostos de 2022

(13/11/2021)

  • Les inversions perquè els ajuntaments puguin fer actuacions de millora en espais i serveis públics i en estalvi energètic seran, de nou, pluriennals (27 milions d'euros entre 2022 i 2023)
  • Les àrees que més creixen són les de Joventut (un 33 %) i Promoció Econòmica (120 %)


El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, que inclou àrees tan diverses com Artesania, Joventut, Participació o els Serveis d’Assistència a l’Administració local, gestionarà durant 2022 un pressupost de 31,76 milions d’euros.

El gruix d’aquesta quantia correspon a les inversions en els municipis de Mallorca de la Direcció Insular de Desenvolupament Local (amb un pressupost total de 19,7 milions d’euros), que es vehiculen a través de la convocatòria de subvencions per dur a terme actuacions de competència municipal i de la convocatòria d’ajudes per implementar els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 

En el primer cas, es manté la inversió anual de 10 milions d’euros, com es fa des de 2019, i, com que serà una convocatòria pluriennal, s’asseguren 10 milions més per a 2023. Aquestes subvencions, que suposen ajudes de fins a 260.000 euros anuals per municipi, permeten que els ajuntaments duguin a terme millores en edificis i espais públics així com a serveis municipals, com ara clavegueram, parcs infantils, arxius, centres cívics, etcètera. En ser una convocatòria pluriennal, les actuacions poden ser de més envergadura. 

En el cas de les ajudes per als PAESC, es produeix una millora considerable, ja que l’anualitat augmenta en 1,75 milions euros respecte de 2021, arribant a un total de 3,5 milions. Aquesta també serà una convocatòria pluriennal (2022-2023), per la qual cosa el Consell destinarà els pròxims dos anys 7 milions perquè els municipis facin passes cap a l’estalvi energètic i la reducció de gasos contaminants.

A aquests 13,5 milions d’euros d’inversió municipal per a 2022 s’hi sumen 5,5 milions més del pla de subvencions 2021-2023 per a projectes de sostenibilitat i eficiència urbana, duit a terme amb el Govern balear i els ajuntaments mateix que permet unes 160 actuacions.

Tanmateix, el suport del Consell als municipis va més enllà dels ajuts econòmics. A través de la Direcció Insular de Gestió i Suport Municipal (409.000 euros), una estructura nova de 2021 per reforçar l’assistència als municipis, es presta servei tècnic per garantir el funcionament dels sistemes informàtics i telemàtics dels ajuntaments; s’ofereix assessorament jurídic i formació al personal municipal; i, amb més recursos humans que mai, els ajuntaments petits comptaran amb més ajuda per a la gestió econòmica. Per tant, es planifica el 2022 per consolidar la direcció insular més recent com una eina autènticament al servei dels consistoris.

Polítiques municipals de joventut 

El suport als municipis també serà en l’àrea de joventut. El Servei Insular de Joventut creix un 33 %, fins al milió d’euros. Per això, s’amplia el suport econòmic als municipis de Mallorca per fomentar el desenvolupament de polítiques locals de joventut, i s’inclouen, per primera vegada, els municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants. 

Paral·lelament, es manté el suport a l'associacionisme juvenil, ja que es consolidarà el servei d'assessorament jurídic i fiscal, i s'adaptarà la convocatòria de subvencions a la realitat associativa insular.

En el cas del Servei de Participació (210.680 euros), s’impulsarà la formació entre el personal associatiu i municipal per a la realització de projectes i processos participatius.

Impuls a l’economia de Mallorca

Com en anys anteriors, el pressupost de la Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca augmenta, fins arribar als 3,7 milions d’euros. Per això, creixeran les partides destinades a subvencions a favor d’empreses, entitats i ajuntaments per arribar a més projectes que fomentin l’economia de Mallorca. Es preveu que, en total, es convoquin ajudes per un total de 2 milions d’euros.

Igualment, l’augment en el pressupost d’aquesta àrea clau del Consell també es plasmarà en el suport a l’economia social. El 2021 l’Associació Mercat Social va rebre 30.000 euros per fer actuacions de foment de l'economia social i solidària entre les entitats locals i, el 2022, aquesta ajuda serà de 50.000 euros. El Consell demostra així que l’aposta per aquest sector, que contribueix a la diversificació econòmica i a un tipus d’empreses amb valor afegit i ètic, és ferma. 

Pel que fa al sector de l’Artesania, es mantindran les subvencions, i augmentarà la quantia d'aquelles destinades al foment dels oficis artesans, sumant un total de 337.000 euros (100.000 més dels que s’han repartit enguany). També es convocaran de nou els premis d’Artesania, que s’han reprès després de tres anys, i es recuperaran els de l’Oficina de Responsabilitat Social (ORS).  

La Direcció Insular d’Artesania, que el 2022 disposarà d’un pressupost de 406.000 €, també dedicarà esforços a impulsar una modificació de la Llei d’Artesania, a difondre el nou Repertori d’Oficis Artesans (ROA) i a aglutinar les necessitats del sector a través d’una jornada específica per crear un full de ruta comú cap a la professionalització i modernització dels artesans i artesanes de Mallorca.