Menú
ES

Juventud

Participación juvenil

La realidad actual pone de manifiesto la necesidad de que las iniciativas y movimientos sociales y educativos desarrolladas por los jóvenes tengan una repercusión en nuestra sociedad. 

Desde nuestro departamento se quiere impulsar mecanismos de participación juvenil por toda la isla mediante dinámicas asociativas, formales y no formales.

Coordinación municipal

El Consell de Mallorca tiene competencias en materia de juventud y ocio en cuanto a la coordinación municipal. Estas competencias incluyen los casales de juventud, los servicios de dinamización y el plan de juventud.

En esta sección podéis consultarlas.

Ocio educativo

La educación en el ocio utiliza una metodología activa y participativa orientada a conseguir que los niños y jóvenes sean los protagonistas de su propio ocio. 

Educa en valores a la infancia y juventud, constituyendo un espacio de formación y participación comunitaria con voluntad de transformación y de inclusión social.

El Consell possibilitarà que hi hagi personal tècnic de joventut als municipis amb el programa Sistema Jove

El Consell possibilitarà que hi hagi personal tècnic de joventut als municipis amb el programa Sistema Jove

(10/03/2021)

La institució insular s’ha reunit amb quatre ajuntaments per posar en marxa el projecte i implantar les polítiques de joventut als pobles, més enllà de la dinamització juvenil

El conseller del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i el director insular de Joventut, Àlex Segura, s’han reunit avui amb representants d’alguns municipis de Mallorca per posar en marxa el programa «Sistema Jove».

Aquest projecte vol dotar els ajuntaments de la capacitat d’implementar polítiques locals més enllà de la dinamització i l’oci, per a la qual cosa podran comptar amb la figura de personal tècnic de joventut. I, d’altra banda, al Consell li servirà per assolir una implantació real al territori, la qual cosa li permetrà aprofundir en les polítiques insulars de l’àmbit. 

El conseller Alzamora considera que «el Consell compta amb les competències en joventut des de mitjans del 2018, i, una vegada consolidades, es vol fer una passa més. Amb aquest programa,  «Sistema Jove», implantarem per primera vegada professionals de joventut al territori de forma compartida entre municipis». 

Per tant, els objectius principals d’aquest projecte són: garantir la presència de professionals tècnics en matèria de joventut al municipis; fomentar la creació i el foment d’aquesta figura tècnica que ha de combinar funcions semblants a les d’un agent d’igualtat o d’ocupació i desenvolupament local; crear una xarxa professional per facilitar l’anàlisi, la implementació i l’avaluació de les polítiques insulars de joventut, a més de la coordinació de tots els agents que formen part del programa.

Els sectors que formaran part del conveni, que vindrien a ser associacions de municipis per prestar un servei conjuntament per a tots els seus membres, es dividiran segons els següents criteris: «poblacional, segons l’índex de població jove, per centres educatius, segons la zona escolar que correspongui, i un criteri correctiu, segons la relació entre municipis veïnats» ha explicat el director insular Segura. 

El primer sector, amb qui s’ha fet la primera reunió per decidir l’aportació de cada un dels actors i proposar la signatura del conveni de col·laboració per implantar aquest sistema, són els municipis d’Algaida, Montuïri, Porreres i Vilafranca. El segon sector serà el del Raiguer: Sa Pobla, Campanet i Búger. I, el tercer, el de Tramuntana: Bunyola, Escorca, Deià, Fornalutx i Valldemossa. 

El Consell de Mallorca atorgarà 30.000 € per contractar la persona professional a cada un dels sectors  i, per la seva banda, els ajuntaments hauran de fer una aportació material:  el lloc de treball, les eines necessàries, material fungible, entre d’altres. El conveni inclourà també un seguiment per poder avaluar el desenvolupament correcte dels acords signats i tendrà una durada  de quatre anys, que es renovarà automàticament cada any a finals de desembre. Els nous municipis que estiguin interessats en afegir-se al conveni es podran incloure al llarg de l’any 2022.