Menú
CA

Joventut

Participació juvenil

La realitat actual posa de manifest la necessitat de que les iniciatives i moviments socials i educatius desenvolupades pels joves tinguin una repercussió en la nostra societat. 

Des del nostre departament es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals.

Coordinació municipal

El Consell de Mallorca té competències en matèria de joventut i lleure pel que fa a la coordinació municipal. Aquestes competències inclouen els casals de joventut, els serveis de dinamització i el pla de joventut.

En aquesta secció podeu consultar tots els detalls.

Lleure educatiu

L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci. 

Educa en valors a la infància i joventut, constituint un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

L’«Anuari de la Joventut. Illes Balears 2021», anàlisi en temps de COVID

L’«Anuari de la Joventut. Illes Balears 2021», anàlisi en temps de COVID

(03/12/2021)

L’Anuari de la Joventut. Illes Balears 2021 el formen 16 articles amb una sèrie d’indicadors i de reflexions sobre el context, les perspectives de futur i les vivències del jovent en temps de COVID: l’emancipació, la participació i la prevenció en serien les idees clau. Les baixes expectatives de futur i la vulnerabilitat que pateixen els joves representen el fil conductor del conjunt d’articles monogràfics, que tracten sobre emancipació, ocupació, pobresa i participació a les Balears.

L’Anuari és el resultat de la col·laboració entre l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, la Direcció Insular de Participació i Joventut del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, la Fundació Guillem Cifre de Colonya de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, i el Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears.

Representants de totes les institucions, entre ells el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, han presentat el document, amb la presència de l’autor del pròleg («Una generació entre dues crisis: de la Gran Recessió a la pandèmia»), el doctor en Ciències Polítiques i Socials, Pablo Simón.

Pots descarregar-te l'Anuari aquí 

 

De què parlam a l’Anuari?

Emancipació i perspectives de futur
Anàlisi del context que acompanya els processos d’emancipació dels joves a les Balears (l’accessibilitat del mercat de l’habitatge a les Balears, l’ocupació juvenil i les situacions de vulnerabilitat i pobresa). També, estratègies formatives d’ocupació i/o de protecció social, com són la renda social garantida o els recursos d’orientació acadèmica i professional (com a estratègia preventiva de l’abandonament educatiu prematur i universitari).

Altres qüestions relacionades:

• Els processos d’emancipació del jovent extutelat a partir de l’experiència d’un projecte d’intervenció socioeducativa.
• Les vivències dels estudiants universitaris i de secundària i els efectes de l’adaptació de les classes i les avaluacions.

Participació
En relació amb el context sociolaboral, es presenta un estudi que aborda les conseqüències de la precarietat pel que fa a la participació dels joves, les dificultats per participar i involucrar-se en la vida pública.

Altres treballs relacionats amb participació i lleure:

• La participació dels estudiants de secundària en les associacions d’estudiants, en els consells escolars i en els programes basats en les pràctiques restauratives, l’educació emocional i altres.
• Avaluació de la campanya d’activitats d’oci educatiu d’estiu (escoles d’estiu, acampades, colònies i campus esportius): impactes de la pandèmia.
• Estudi sobre l’ocupació del temps lliure dels adolescents del municipi de Capdepera (comparativa 1990-2021).
• Una proposta d’iniciatives i recursos per aprendre a filosofar, entenent la filosofia fora de les aules com a saber útil i pràctic per a la vida quotidiana.
• La iniciativa Fòrum Menorca Illa Jove, un espai de joves i per a joves que pretén promoure la seva participació
• Una experiència vinculada al teatre que fa valorar el grup, espai on els joves poden ser ells mateixos i tenir contacte directe. 

Prevenció 
Sobre salut i prevenció disposam de tres propostes:

• Un article sobre l’evolució de la salut mental de la infància i adolescència i l’activitat assistencial en els dispositius de salut mental en temps de pandèmia. 
• Un treball que posa en relleu les claus de la promoció de la salut mental i els seus àmbits prioritaris, els contextos relacionals, familiars, escolars i comunitaris. 
• Un estudi sobre les necessitats, actituds, pràctiques i aspiracions afectives i sexuals dels adolescents i joves del municipi de Calvià.