Menú
CA

Joventut

Participació juvenil

La realitat actual posa de manifest la necessitat de que les iniciatives i moviments socials i educatius desenvolupades pels joves tinguin una repercussió en la nostra societat. 

Des del nostre departament es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals.

Coordinació municipal

El Consell de Mallorca té competències en matèria de joventut i lleure pel que fa a la coordinació municipal. Aquestes competències inclouen els casals de joventut, els serveis de dinamització i el pla de joventut.

En aquesta secció podeu consultar tots els detalls.

Lleure educatiu

L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci. 

Educa en valors a la infància i joventut, constituint un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

El Consell visita el projecte d’informació i assessorament per al col·lectiu jove de l’Ajuntament de Sóller

El Consell visita el projecte d’informació i assessorament per al col·lectiu jove de l’Ajuntament de Sóller

(03/03/2021)

El Consell Insular impulsa les polítiques de joventut, a les quals destinarà 450.000 euros en convocatòries de subvencions

Com cada any, el Consell Insular de Mallorca atorga ajudes a ajuntaments i a entitats de lleure per impulsar les polítiques de joventut municipals i per afavorir les entitats del col·lectiu jove, que enguany seran de 450.000 euros. La convocatòria dels ajuntaments ja està oberta i la de les entitats juvenils hi estarà a partir de dissabte.

Per conèixer les actuacions per a la joventut que es duen a terme a l’illa en l’àmbit municipal, el conseller del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i el director insular de Joventut, Àlex Segura, han visitat Sóller, on s'han trobat amb el primer tinent de batle, Carlos Darder, la segona tinent de batle i regidora de Joventut, Mar Castañer, i altres membres del consistori municipal perquè els expliquin el nou projecte d’informació i assessorament juvenil que està en marxa.

Per al conseller Alzamora, aquest projecte municipal és «una manera de seguir fomentant les polítiques municipals de joventut. És el tipus d’actuació que ens agradaria que els ajuntaments impulsessin i ens tendran al seu costat a través de les subvencions que atorgam cada any». En aquest sentit, ha recordat que per al 2021 són 450.000 euros per a consistoris i entitats juvenils.

De fet, l’Ajuntament de Sóller va obtenir 9.000 euros a través de les subvencions 2020 de Joventut del Consell de Mallorca pel gran índex de població juvenil que té. L’ajut econòmic es va invertir en les activitats del projecte «Sortim». El servei juvenil compta amb dinamitzadors que s’encarreguen de programar activitats per al col·lectiu jove del municipi i de supervisar-ne el funcionament.

Alguns exemples de les activitats fetes amb gran èxit d’aquest projecte «Sortim» varen ser: una sortida astronòmica, que va potenciar un context d’oci educatiu i de treball en equip; un campament de caràcter temàtic, la ràdio, per potenciar la creativitat del temps lliure i la cohesió de grup; i un taller de teatre per demanda del jovent, entre d’altres.

Amb totes les mesures de seguretat que imposa la covid-19, varen organitzar alguns tallers per al jovent: el primer, sobre relacions afectivosexuals sanes on es varen desmuntar mites sobre les relacions amoroses, entre d’altres. El segon taller es va centrar en la pubertat i l’adolescència, per aprendre què són aquestes etapes.
 
Noves convocatòries de subvencions per impulsar les polítiques de joventut municipals i per a entitats juvenils
El Consell de Mallorca, a través del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, repartirà el 2021 un total de 450.000 euros. D’aquests, 250.000 euros es destinaran als ajuntaments en funció de l’índex de població juvenil i la resta serà per subvencionar les despeses de manteniment d’entitats juvenils i les relacionades amb projectes en matèria de joventut.

L’objectiu és promoure el benefici sociocomunitari que suposa la implicació de les persones joves, mitjançant programes, activitats, campanyes o projectes que fomentin l’adquisició de valors com la igualtat, diversitat, convivència, etc., a més de fomentar models d’hàbits saludables i facilitar la inclusió del jovent en accions socioeducatives, entre d’altres.

Així, d’una banda, els ajuts econòmics destinats a ajuntaments amb 20.000 habitants o menys sumaran un total de 250.000 euros en funció de l’índex de població juvenil. Es vol donar suport a les entitats locals perquè puguin desenvolupar polítiques actives del jovent. Depenent del total de la població juvenil de cada municipi es designaran de major a menor habitants d’entre 15 i 29 anys: 9.000, 7.200 o 6.150 euros.

De l’altra, la resta de subvencions es destinarà a les entitats juvenils. La convocatòria es dividirà en dues línies: per al manteniment d’entitats juvenils i per a projectes o activitats del jovent, amb la finalitat de promoure i enfortir el teixit associatiu en l’àmbit social i cultural de la comunitat jove en les associacions i entitats mallorquines.

Es destinarà un import total de 60.000 per al manteniment d’entitats juvenils (línia 1). A la línia 2, es destinaran quasi 140.000 euros per a projectes i activitats adreçats a la infància i a la joventut.
 
Convocatòries
El Consell vol continuar fomentant la participació activa de les persones joves, ja que considera que és indispensable per gaudir d’una societat democràtica de qualitat i vitalitat.

Les sol·licituds i acreditacions dels requisits s’han de formalitzar mitjançant el model i els annexos que facilita el Consell Insular de Mallorca. La convocatòria, les subvencions que es concedeixin i tota la informació completa es podrà consultar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en la Base de dades nacional de subvencions i en el web del Consell de Mallorca.

La convocatòria de subvencions per als ajuntaments ja està oberta i hi podeu accedir a través d'aquest enllaç 
La convocatòria per a les entitats juvenils estarà disponible a partir de dissabte, a través de la Seu Electrònica