Menú
CA

Joventut

Participació juvenil

La realitat actual posa de manifest la necessitat de que les iniciatives i moviments socials i educatius desenvolupades pels joves tinguin una repercussió en la nostra societat. 

Des del nostre departament es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals.

Coordinació municipal

El Consell de Mallorca té competències en matèria de joventut i lleure pel que fa a la coordinació municipal. Aquestes competències inclouen els casals de joventut, els serveis de dinamització i el pla de joventut.

En aquesta secció podeu consultar tots els detalls.

Lleure educatiu

L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci. 

Educa en valors a la infància i joventut, constituint un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

El Consell organitza una formació en facilitació de grups per a entitats juvenils i de voluntariat

El Consell organitza una formació en facilitació de grups per a entitats juvenils i de voluntariat

(15/04/2022)

La Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell de Mallorca ha impartit un taller de formació en facilitació de grups per a entitats juvenils i de voluntariat de l’illa. Hi han participat representants de quinze entitats, tècnics o voluntaris, durant dos dies abans de les festes de Setmana Santa. 

La finalitat era donar a conèixer, a través de contingut teòric i exercicis pràctics, eines i tècniques que contribueixen a millorar el funcionament dels grups de treball. S’han tractat qüestions com la gestió emocional, la indagació col·lectiva, la presa de decisions o la transformació del conflicte. En el cas de les entitats, pot ajudar-les a dur a terme juntes directives, assemblees de socis, reunions de feina, etc. i afavorir la definició de campanyes o el desenvolupament de projectes. 

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla Insular de Voluntariat de Mallorca (2021-2026), que estableix com una línia de feina bàsica organitzar accions formatives destinades a la millora de la qualitat de l’acció voluntària. Alhora, el Consell ha ampliat la formació a entitats registrades en el Cens d’entitats juvenils de Mallorca perquè també se’n beneficiïn.