Menú
CA

Joventut

Participació juvenil

La realitat actual posa de manifest la necessitat de que les iniciatives i moviments socials i educatius desenvolupades pels joves tinguin una repercussió en la nostra societat. 

Des del nostre departament es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals.

Coordinació municipal

El Consell de Mallorca té competències en matèria de joventut i lleure pel que fa a la coordinació municipal. Aquestes competències inclouen els casals de joventut, els serveis de dinamització i el pla de joventut.

En aquesta secció podeu consultar tots els detalls.

Lleure educatiu

L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci. 

Educa en valors a la infància i joventut, constituint un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

Les entitats de lleure juvenil podran acampar a les finques públiques del Consell de Mallorca

Les entitats de lleure juvenil podran acampar a les finques públiques del Consell de Mallorca

(27/09/2022)

La vicepresidenta Ribot: «Les finques públiques són una part molt important de la serra de Tramuntana i han d’estar al servei de la ciutadania»

La vicepresidenta i consellera de Medi Ambient i Sostenibilitat, Aurora Ribot, juntament amb el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, han visitat avui la zona d’acampada de la finca pública de Son Amer a Escorca. A la trobada també hi han participat  la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz i el director insular de Joventut, Alex Segura.

La iniciativa, enfocada a les associacions de lleure, permetrà acampar a l’interior de les finques públiques de Son Amer, Tossals Verds i sa Coma d’en Vidal, a nou àrees delimitades. Les associacions interessades hauran de presentar una sol·licitud prèvia al Consell de Mallorca i, posteriorment, sol·licitar l’autorització d’acampada als gestors del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears).
 
S’autoritzarà l’acampada, exclusivament, a les finques propietat del Consell de Mallorca gestionades pel Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, al grups infantils i juvenils d’associacions registrades en el cens d’entitats juvenils del Departament de Joventut del Consell de Mallorca o en les seccions infantils i juvenils (fins als 16 anys) de les entitats o associacions que tinguin reconeguts explícitament als seus estatuts, les activitats de muntanyisme (federades) o de defensa del medi ambient.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «estam molt satisfetes d’anunciar les noves zones d’acampada gratuïtes. Les finques públiques són una part molt important de la serra de Tramuntana i han d’estar al servei de la ciutadania. Si hi habilitam zones d’acampada, permetem que les associacions del lleure puguin tenir una experiència inoblidable com és passar una nit en la natura. A més, ho feim amb agrupacions que garanteixen la cura de la natura i comparteixen la sensibilitat pel Medi Ambient. És una gran notícia».

«Continuarem treballant per eliminar barreres i que més gent pugui conèixer i gaudir de la serra de Tramuntana perquè tenim clar que estimar la natura ens ajudarà a protegir-la», ha afegit la consellera.

Durant la visita, el conseller de Promoció i Econòmica i Desenvolupament local, Jaume Alzamora ha destacat que el suport i la promoció al lleure educatiu que organitzen les entitats juvenils «és una línia de feina clara des que el Consell va assumir les competències el 2018». Així ha recordat que des del 2018 «s’han fet campanyes de suport, s’han augmentat i millorat les ajudes, s’han establert espais de col·laboració i s’ha treballat per resoldre problemes històrics d’aquestes entitats com és, per exemple, l’accés a l’entorn natural».

En aquest context, Alzamora ha destacat que l’obertura de les zones d’acampada a les finques públiques del Consell de Mallorca «suposa una passa més per garantir les activitats d’aquestes associacions, algunes amb més de 60 anys d’història». De fet, ha assegurat, «amb la definició de les zones d’acampada i facilitant l’accés a aquestes entitats, feim valdre el lema dels acords de Raixa  “Public vol dir teu” i, alhora, garantim un lleure educatiu de qualitat als espais naturals de Mallorca».

Condicions generals per a l’acampada

•    Les persones usuàries han de respectar les normes i les indicacions del personal de les finques del Consell de Mallorca.

•    La durada màxima autoritzable és de 2 dies (2 pernoctacions) continuats.

•    S’autoritzaran grups d’un màxim de 25 persones, exclosos els seus monitors.

•    S’hi podran instal·lar fins a 6 tendes en total.

•    Les tendes de campanya s’han de col·locar únicament a la zona delimitada a aquest fi.

•    No es poden excavar, en el perímetre de les tendes, canaletes o síquies que alterin l’estructura natural del terreny.

•    A la tenda que quedi més visible des del lloc habitual de pas d’altres persones usuàries o senderistes, s’ha de mostrar un cartell en què s’indiqui que és una acampada autoritzada.

•    Les persones usuàries han de mantenir neta l’àrea d’acampada i tot l’espai que facin servir.

•    Les persones usuàries han de respectar l’entorn i han de col·laborar en les bones pràctiques ambientals.