Menú
CA

Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM)

El Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca és un moviment educatiu que ofereix als infants i joves la descoberta de l'aventura de viure i créixer. També som un moviment pels joves, una associació que es construeix gràcies a la seva participació diària, activa i solidària.  Cada agrupament Escolta i Guia és un punt de referència educatiu en el barri o poble on està arrelat.

L’agrupament pretén ser, pels infants i joves, un lloc on s’aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes en equip i a tirar-los endavant. En definitiva, un lloc on s’ofereix la possibilitat d’esdevenir ciutadans responsables i cristians conscients.


Informació relacionada